COVID-19 (วรรณกรรมไวรัสโคโรน่า) – ข้อมูลการบริการ และทรัพยากรในรัฐวอชิงตัน

สายด่วนโควิด-19: ความช่วยเหลือสำหรับแรงงาน ธุรกิจ การนัดฉีดวัคซีน ฯลฯ

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคโควิด-19 หรือต้องการความช่วยเหลือในการนัดฉีดวัคซีน โปรด โทรติดต่อหมายเลข 1-800-525-0127 และกด # เมื่อคุณได้ยินเสียง ให้พูดชื่อภาษาที่คุณต้องการเข้าถึงบริการล่าม สายด่วนเปิดให้บริการทุกวันและชั่วโมงให้บริการอยู่บนเว็บไซต์ของ Department of Health (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

รายงานการฝ่าฝืนมาตรการของธุรกิจ

ธุรกิจจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อปกป้องเจ้าหน้า ที่และลูกค้า หากคุณต้องการรายงานการฝ่าฝืน โปรดโทรติดต่อสายด่วนโควิด-19 ด้านบนเพื่อขอ ความช่วยเหลือเป็นภาษาของคุณ จะมีคนสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืนและยื่นเรื่องร้องเรียนใน นามของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องระบุชื่อหรือข้อมูลติดต่อ ขณะยื่นเรื่องร้องเรียน

นอกจากนี้ คุณยังสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษได้ใน หน้ารายงานการฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโควิด-19

โปรดทราบว่าหากคุณระบุชื่อหรือข้อมูลติดต่อ ก็อาจจะถูกเปิดเผยได้ หากมีคนยื่นคำขอเอกสารราชการ เพื่อดูข้อมูลดังกล่าว เอกสารที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ว่าการรัฐ (มีเฉพาะภาษาอังกฤษ) จะถูกเผยแพร่ตามกฎหมายว่าด้วยเอกสารราชการของรัฐ RCW 42.56

ความช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับแรงงาน ธุรกิจและองค์กร

คุณสามารถใช้บริการแปล และสายด่วนจะทำให้คุณเข้าถึงแนวทางและแหล่งข้อมูลทั่วไปได้ นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยให้คุณกรอกแบบฟอร์มสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 สำหรับธุรกิจและแรงงาน หากคุณยังคงมีข้อสงสัยอยู่ จะมีการขอข้อมูลติดต่อของคุณ เพื่อให้คุณได้รับคำตอบ

วัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

าษา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 โปรดไปที่หน้า COVID-19 Vaccine (วัคซีนป้องกันโควิด-19) ของเรา

WA Notify แอปแจ้งเตือนการสัมผัสสำหรับสมาร์ทโฟน
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป WA Notify รวมถึงวิธีเพิ่มลงในโทรศัพท์ โปรดไปที่ WANotify.org
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานและธุรกิจ

ผลประโยชน์ของผู้ที่ว่างงาน

หากคุณตกงาน คุณจะมีคุณสมบัติในการรับผลประโยชน์จากการเป็นผู้ว่างงานได้ หากคุณ ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีกรอกแบบฟอร์ม เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน คุณสามารถโทร 1-800-318-6022 เมื่อพวกเขาตอบกลับมา ขอให้คุณพูดภาษาของคุณ เพื่อเข้าถึงบริการล่าม

พนักงานและเจ้าของธุรกิจ

การระบาดของโรคโคโรนาไวรัสได้ส่งผลกระทบต่อคนงานและนายจ้างนับแสนในรัฐของเรา

เพื่อให้แรงงานปลอดภัยนายจ้างจะต้อง:

 • ให้การศึกษาแก่คนงานเกี่ยวกับสัญญาณและอาการแสดงของ COVID-19 ในภาษา ที่พวกเขาเข้าใจได้
 • ใช้แผนการเว้นระยะห่างทางสังคม
 • ดำเนินการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบ่อย ๆ
 • ให้แน่ใจว่าได้ล้างมือบ่อยและเหมาะสม
 • ให้มั่นใจว่าให้พนักงานที่ป่วยได้พักอยู่ที่บ้าน

อ่านคำตอบสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการลาป่วยที่ได้รับค่าตอบแทน ค่าชดเชยให้คนงาน และข้อมูลสรุปเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ในหลายภาษาได้จาก Department of Labor & Industries.

หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ทำงานของคุณ คุณสามารถยื่นเรื่อง ร้องเรียนได้ โดยโทรไปยัง Department of Labor & Industries (กระทรวงแรงงานและ อุตสาหกรรม) โดยตรงที่หมายเลข 800-423-7233 มีบริการล่ามทางโทรศัพท์

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับธุรกิจและพนักงานของคุณในช่วง COVID19 คุณสามารถโทรหา ฝ่ายรักษาความปลอดภัยการจ้างงานที่ 855-829-9243

ทรัพยากรการดูแลสุขภาพและการประกันสุขภาพ

คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับการประกันสุขภาพฟรีหรือต้นทุนต่ำ โทรไปที่ Health Care Authority (เจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพ) ที่เบอร์ 1-855-923-4633 เมื่อพวกเขาตอบกลับมา ขอให้คุณพูด ภาษาของคุณ เพื่อเข้าถึงบริการล่าม

Alien Emergency Medical (AEM) Coverage (การคุ้มครองการรักษาฉุกเฉินกับคนต่างด้าว (AEM)) เป็นโปรแกรมสำหรับผู้ที่มีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด และไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการเป็นพลเมืองหรือการเข้าเมือง

สายด่วน Help Me Grow (ช่วยฉันเติบโต) ของวอชิงตันที่เบอร์ 1-800-322-2588 สามารถระบุ โปรแกรมและบริการด้านสุขภาพที่แตกต่างกันที่คุณมีสิทธิ์ได้รับและช่วยเหลือคุณในการสมัคร สิ่งนี้รวมถึง:

 • WIC (โครงการโภชนาสำหรับ สตรี ทารก และเด็ก)
 • ประกันสุขภาพสำหรับเด็กสตรีมีครรภ์และผู้ใหญ่
 • การคุมกำเนิดผ่านโปรแกรมคิดค่าธรรมเนียม
 • คลินิกสุขภาพและการวางแผนครอบครัว
 • อุปกรณ์สำหรับการตั้งครรภ์และทารก
 • สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา
 • สิ่งนี้รวมถึงโปรแกรมอาหารและทรัพยากร
ข้อมูลผู้เข้าเมืองและลี้ภัย

Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) ช่วยให้ผู้อพยพเข้าใจข้อเท็จจริงที่สำคัญเกี่ยวกับ COVID-19 และข้อกังวลเกี่ยวกับผู้อพยพ

 • โรงพยาบาลและคลินิกไม่ได้รับอนุญาตให้แบ่งปันสถานะความเป็นพลเมืองหรือการเข้าเมืองกับ ICE
 • รับการทดสอบ COVID-19 และการเข้าถึงการกุศลหรือการรักษาพยาบาลที่มีส่วนลดจะ ไม่ส่งผลต่อความสามารถในการสมัครกรีนการ์ดหรือสัญชาติของคุณได้
 • คุณจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมที่ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้สำหรับผลประโยชน์การ ว่างงาน หากคุณต้องการพูดคุยกับใครบางคนเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์กรณี ว่างงานโทร 1-800-318-6022
 • การรับผลประโยชน์การว่างงานจะไม่เป็นการคุกคามความสามารถของคุณ ในการสมัคร หรือกรีนการ์ดหรือการเป็นพลเมืองภายใต้กฎการเรียกเก็บเงินสาธารณะ
 • คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับการลาพักรักษาตัวและออกจากสถานพยาบาลในรัฐวอชิงตันเพื่อดูแลคนที่ป่วยด้วย Covid-19 หรือดูแลตัวเองหากคุณป่วยด้วยไวรัสนี้ คุณไม่จำเป็นต้อง ใช้หมายเลขประกันสังคมเพื่อรับสิทธิประโยชน์นี้ ESD ยอมรับเอกสารประเภทอื่น ๆ อีกมากมาย
 • หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องการความช่วยเหลือ การสมัครสินเชื่อฉุกเฉินจากหน่วยงานบริห ารธุรกิจขนาดเล็กของรัฐบาลกลางจะไม่เป็นภัยต่อความสามารถในการรับบัตรประจำตัวหรือสัญชาติของคุณ

Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) ขอแนะนำว่าหากคุณไม่แน่ใจในสถานะข องคุณหรือสมาชิกในครอบครัว หรือผลประโยชน์ของคุณ โปรดติดต่อทนายความของหน่วย งานตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือตัวแทนที่ได้รับการรับรองจาก Department of Justice (DOJ) คุณอาจหาทนายความได้จากสมาคมทนายความของหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของอเมริกา หรือไปที่เว็บไซต์ขององค์กรที่ได้รับการรับรองโดย DOJ

ORIA มีโครงการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและผู้อพยพด้วย:

 • การหางานและการฝึกอบรม
 • การสนับสนุนการเข้าเมือง
 • การดูแลเยาวชน
 • สนับสนุนผู้สูงอายุ ผู้ลี้ภัย เด็ก นักเรียนและบุคคลอื่น ๆ
 • โปรแกรมปกติจะเปิดการทำงานทางไกลในช่วง COVID-19 สำนักงานมีบริการใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้คุณสมัครงานหรือว่างงานสนับสนุนการศึกษาของคุณและให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่พักอาศัย การให้ความช่วยเหลือด้านเงินสดแก่ผู้ลี้ภัยและการมีสิทธิ์ได้รับความ ช่วยเหลือทางการแพทย์ของผู้ลี้ภัยนั้นขยายไปถึง 30 กันยายน 2020
 • สำหรับบริการและข้อมูลเพิ่มเติม โปรดโทรที่เบอร์ 360-890-0691

สำหรับคำถามเกี่ยวกับสิทธิของ ผู้อพยพการขอความช่วยเหลือจากญาติ / เพื่อนที่ถูก ควบคุมตัวและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ คุณสามารถติดต่อ สายด่วนผู้อพยพเข้าเมืองวอชิงตัน ได้ที่หมายเลข 1-844-724-3737 มีบริการล่ามทางโทรศัพท์

สุขภาพทางจิตและอารมณ์

ช่วงนี้เป็นช่วงที่ตึงเครียด เป็นเรื่องปกติเมื่อคุณคนที่คุณรักอาจจะรู้สึกกังวล เศร้า กลัวหรือโกรธ คุณไม่ได้อยู่ตามลำพัง มันโอเคหากคุณจะร้องขอความช่วยเหลือ

ทุกคนตอบสนองต่อความเครียดและสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป สิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณสามารถ ทำได้คือการดูแลตัวเองครอบครัวของคุณและชุมชนของคุณอย่างดีที่สุด

อะไรช่วยให้คุณรับมือในช่วงเวลาที่ท้าทาย คุณเคยติดต่อและเชื่อมต่อกับเพื่อนและครอบครัว อีกครั้งหรือไม่ อาจจะหายใจลึก ๆ ยืดกล้ามเนื้อออกกำลังกายหรือนอนหลับฝันดีบ้างไหม เวลาสำหรับการดูแลตนเองจึงเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรก อย่างไรก็ตามที่อาจมองหาสิ่งที่ทำ ให้คุณสามารถช่วยลดความเครียดไปได้

โทรหา Washington Listens (หน่วยงานวอชิงตันยินดีรับฟัง) ที่เบอร์ 1-833-681-0211 มีบริการล่ามทางโทรศัพท์ เพื่อตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของ COVID-19 วอชิงตันได้ เปิดตัวโครงการสนับสนุนที่เรียกว่า Washington Listens (หน่วยงานวอชิงตันยินดีรับฟัง) ผู้ที่ใช้บริการ Washington Listens (หน่วยงานวอชิงตันยินดีรับฟัง) ได้รับการสนับสนุนเพื่อ จัดการกับความเครียดสูงและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก COVID-19 Washington Listens (หน่วยงานวอชิงตันยินดีรับฟัง) พร้อมให้บริการสำหรับทุกคนในวอชิงตันเพื่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ ด้านการสนับสนุน ผู้โทรได้รับการสนับสนุนและการเชื่อมต่อกับแหล่งชุมชนในพื้นที่ของตน โปรแกรมไม่ระบุชื่อตัวตัว

หากคุณอยู่ในภาวะวิกฤติและจำเป็นต้องพูดคุยกับใครบางคนเพื่อรับคำปรึกษามีตัวเลือกไม่กี่อย่าง

 • The Diaster Distress Helpline (สายด่วนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย) เป็นบริการให้ คำปรึกษาในภาวะวิกฤตสำหรับผู้ที่กำลังประสบกับความทุกข์ทางอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือจากมนุษย์ เมื่อพวกเขาตอบกลับมา ขอให้คุณพูดภาษาของคุณ เพื่อ เข้าถึงบริการล่าม สายด่วนให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
 • Crisis Connections(การเชื่อมต่อของวิกฤต) มีสายวิกฤตตลอด 24 ชั่วโมงที่ให้ความ ช่วยเหลือบุคคลครอบครัวและเพื่อนของผู้คนในภาวะวิกฤตทางอารมณ์ ให้บริการผู้คน ที่อาศัยอยู่ในมณฑล King (คิง) มีบริการล่ามทางโทรศัพท์ โทรหาที่เบอร์ 1-866-427-4747
 • National Suicide Prevention Lifeline (การป้องกันการฆ่าตัวตาย แห่งชาติ) เสนอ ทรัพยากรการป้องกันและวิกฤตสำหรับผู้ที่คิดฆ่าตัวตาย คนที่รักสามารถโทรหา lifeline เพื่อรับทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือครอบครัวและเพื่อน ๆ ของพวกเขา โทร 1-800-273-8255 สายด่วนนี้ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ มีสายด่วนเฉพาะสำหรับ ทหารผ่านศึก โทร 1-800-273-8255 แล้วกด 1 หากคุณหูหนวกและมีปัญหาในการได้ ยินให้โทร 1-800-799-4889
แหล่งทรัพยากรอาหาร

หากคุณมีเด็กอายุ 18 ปีหรือต่ำกว่าพวกเขาสามารถรับอาหารฟรีจากโรงเรียน ผู้ใหญ่ที่มีความ พิการที่ลงทะเบียนเรียนในโปรแกรมการศึกษาสามารถมีคุณสมบัติรับอาหารในโรงเรียนได้เช่นกัน ในหลายกรณีอาหารเหล่านี้จะถูกส่งหรือลดลงในสถานที่นอกโรงเรียน เช่นป้ายรถเมล์ ติดต่อเขตการศึกษาของคุณ เพื่อดูว่าพวกเขามีอาหารฟรีหรือไม่

สำหรับผู้ที่กำลังตั้งครรภ์แม่และเด็กใหม่ที่มีอายุต่ำกว่าห้าขวบคุณอาจได้รับอาหารผ่านโปรแกรมผู้หญิงสตรีทารกและเด็ก (WIC) ของ Department of Health (กรมอนามัย) สำหรับความช่วยเหลือ ด้านภาษาโทร 1-866-632-9992

ธนาคารอาหารอาจเปลี่ยนเวลาหรือปิด อันเนื่องจากการที่คนเดินเข้ามามากเนื่องจากความต้องการ อาหารเพิ่มขึ้นในช่วง Covid-19 กรุณาโทรก่อนที่จะไป Northwest Harvest (นอร์เวสท์ ฮารเวสต์) เป็นเครือข่ายธนาคารอาหารของรัฐ พิมพ์ชื่อเมืองของคุณในช่องด้านซ้ายของช่องสีเขียวบน เว็บไซต์นี้,

หากคุณอาศัยอยู่ใน Eastern Washington คุณสามารถค้นหารายชื่อธนาคารอาหารได้ที่ Second Harvest (ฮาร์เวสต์ที่สอง) เลือกมณฑลของคุณบนเว๊ปไซต์ จากรายการธนาคารอาหารในพื้นที่ ของคุณ

บัตรสวัสดิการอาหารพื้นฐาน

คนหลากหลายประเภทสามารถนำบัตรสวัสดิการอาหารพื้นฐาน (EBT) มาใช้เพื่อซื้ออาหารได้ พลเมืองสหรัฐฯ สามารถยื่นขอรับสวัสดิการนี้ในหน้าอาหารพื้นฐานของเว็บไซต์หน่วยงาน บริการด้านสังคมและสุขภาพ (Department of Social and Health Services) แห่งรัฐวอชิงตัน

หมายเหตุ: รัฐบาลกลางได้ระงับข้อกำหนดด้านการทำงานที่ใช้บังคับกับผู้ใหญ่บางรายในช่วงวิกฤตินี้ อย่างไรก็ดี รัฐบาลกลางก็ไม่ได้กำหนดให้คุณต้องเป็นพลเมืองสหรัฐฯ ก่อน จึงจะมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการนี้ได้

ผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองหลายคนที่บรรลุเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมดของโครงการก็สามารถใช้บัตรสไตล์บัตรเดบิตตามที่ บรรยายไว้ข้างต้นได้ คุณสามารถยื่นขอรับสวัสดิการนี้ได้จากโครงการความช่วยเหลือด้านอาหารของรัฐ DSHS (มีข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ข้อมูลและทรัพยากรสำหรับครอบครัว

นี่เป็นช่วงเวลาที่เครียดสำหรับทั้งครอบครัว นี่คือเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีจัดการกับสถานการณ์นี้กับลูก ๆ ของคุณ:

จัดการพูดคุยกับครอบครัวในที่ที่สะดวกสบายและกระตุ้นให้สมาชิกครอบครัวถามคำถาม พิจารณา ให้มีการสนทนาแยกต่างหากกับเด็กเล็กเพื่อใช้ภาษาที่พวกเขาสามารถเข้าใจและพูดถึงความกลัวหรือความเข้าใจผิดที่เฉพาะเจาะจงของพวกเขา

แม้ว่าคุณจะต้องรับทราบข้อมูลให้น้อยที่สุดลดการสัมผัสกับสื่อหรือโซเชียลมีเดียที่อาจทำให้เกิดความกลัวหรือหวาดกลัว ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ (และ จำกัด) ว่าสื่อของคุณหรือสื่อโซเชียลเวลาที่บุตร หลานของคุณสัมผัสกับการระบาดใหญ่มากแค่ไหน

มุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนเด็กโดยการให้กำลังใจคำถามและช่วยให้พวกเขาเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน

 • พูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกของพวกเขาและตรวจสอบพวกเขา
 • ช่วยพวกเขาแสดงความรู้สึกผ่านการวาดหรือทำกิจกรรมอื่น ๆ
 • ชี้แจงข้อมูลที่ผิดหรือเข้าใจผิดเกี่ยวกับวิธีการแพร่กระจายของไวรัสและไม่ใช่ว่าทุกโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจคือ coronavirus ชนิดใหม่ที่สามารถทำให้เกิด COVID-19
 • อำนวยความสะดวกสบายและความอดทนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
 • กลับมาตรวจสอบกับลูก ๆ ของคุณเป็นประจำหรือเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
 • ทำให้ตารางเวลาครอบครัวของคุณสอดคล้องกันเมื่อพูดถึงเวลานอนอาหารและการออกกำลังกาย
 • หาเวลาทำสิ่งต่าง ๆ ที่บ้านซึ่งทำให้คุณและครอบครัวรู้สึกดีขึ้นในสถานการณ์ที่ตึงเครียด เช่น อ่านหนังสือ ดูหนังฟังเพลง เล่นเกม ออกกำลังกาย หรือ มีส่วนร่วมในกิจกรรม ทางศาสนา (สวดมนต์ทางอินเทอร์เน็ต)
 • รับรู้ว่าความรู้สึก เช่น ความเหงาความเบื่อหน่ายความกลัวโรคติดเชื้อวิตกกังวลความเครียด และความตื่นตระหนกเป็นปฏิกิริยาปกติต่อสถานการณ์ที่เครียดเช่นโรคระบาด
 • ช่วยให้ครอบครัวของคุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สนุกสนานและมีความหมายสอดคล้องกับค่านิยมในครอบครัวและวัฒนธรรมของคุณ
ทรัพยากรและข้อมูลเพิ่มเติม

Washington State Commission on Asian Pacific American Affairs (CAPAA)