ຄຳແນະນຳສຳລັບການຈັດງານພົບປະສັງສັນທີ່ມີຄວາມປອດໄພຫຼາຍຂຶ້ນໃນຊ່ວງມີພະຍາດໂຄວິດ-19.

Multilingual Resources

ຮູບພາບ

ບໍ່ວ່າຈະສັກວັກຊີນແລ້ວ ຫຼື ຍັງ, ຖ້າທ່ານວາງແຜນທີ່ຈະໄປສັງສັນກັບໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄອບຄົວໃນລະດູໜາວນີ້, ຂໍໃຫ້ຄິດເຖິງສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອຊ່ວຍຮັກສາຕົວເອງ ແລະ ຄົນທີ່ທ່ານຮັກໃຫ້ປອດໄພຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19.

ການສັກວັກຊີນເປັນວິທີທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດໃນການປ້ອງກັນຕົວທ່ານເອງ ແລະ ຄົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງທ່ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂສັກວັກຊີນໄດ້. ວັກຊີນແມ່ນມີປະສິດທິພາບສູງໃນການປ້ອງກັນການເຈັບເປັນທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ການເສຍຊີວິດ, ແຕ່ຖ້າທ່ານຕັດສິນໃຈທີ່ຈະພົບປະສັງສັນກັນ, ບໍ່ວ່າຈະສັກວັກຊີນແລ້ວ ຫຼື ຍັງ, ກໍຍັງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່. ການສັກວັກຊີນ, ການໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ, ການລ້າງມື ແລະ ການພັກຜ່ອນຢູ່ເຮືອນ ຖ້າທ່ານເປັນໄຂ້ ແມ່ນຂັ້ນຕອນທັງໝົດທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອຊ່ວຍປົກປ້ອງຜູ້ອື່ນ.

ການພົບປະສັງສັນສາທາລະນະ

ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປແລ້ວ​, ຖ້າ​ຫາກ​ເປັນການພົບປະ​ສັງສັນ​ກັນ​ໃນ​ທີ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​​ຢູ່ໃນເວລານີ້:

 • ການສັກວັກຊີນແມ່ນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການປົກປ້ອງຕົນເອງຈາກການເຈັບເປັນຮ້າຍແຮງ, ການເຂົ້າໂຮງໝໍ ຫຼື ການເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດໂຄວິດ-19.
 • ການໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ. ບໍ່ວ່າຈະສັກວັກຊີນແລ້ວ ຫຼື ຍັງ, ຄົນທີ່ມີອາຍຸ 5 ປີຂຶ້ນໄປ ຈະຕ້ອງໄດ້ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມຢູ່ທຸກສະຖານທີ່ສາທາລະນະໃນຮົ່ມ ແລະ ໃນງານກາງແຈ້ງທີ່ມີ 500 ຄົນຂຶ້ນໄປ ເຊັ່ນ: ງານຄອນເສີດ ຫຼື ງານກິລາຕ່າງໆ. ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 2 ຫາ 4 ປີ ກໍຄວນໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ.
 • ພັກຜ່ອນຢູ່ເຮືອນຖ້າທ່ານເປັນໄຂ້ ຫຼື ມີອາການໃດໜຶ່ງ.
 • ວາງແຜນໄວ້ລ່ວງໜ້າ. ຂັບລົດເມືອເອງ ຫຼື ມີທາງເລືອກສຳຮອງເພື່ອກັບບ້ານ ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານເຫັນວ່າຕົນເອງໄດ້ໄປຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ບໍ່ປອດໄພ ຫຼື ບໍ່ສະບາຍໃຈ ເຊັ່ນ: ໂຮງບາທີ່ແອອັດ ເຊິ່ງມີຄົນທີ່ບໍ່ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ.
 • ເພີ່ມ WA Notify ໃສ່ໂທລະສັບສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ. ແອັບນີ້ຈະແຈ້ງເຕືອນທ່ານ ຖ້າທ່ານມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອື່ນໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ ຖ້າຜົນກວດຂອງທ່ານອອກມາເປັນບວກ. WA Notify ຮັກສາຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທຸກຢ່າງ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າທ່ານແມ່ນໃຜ ຫຼື ຈະບໍ່ຕິດຕາມວ່າທ່ານໄປໃສ.

ການພົບປະສັງສັນສ່ວນຕົວ

ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານພົບປະສັງສັນທາງສັງຄົມ

 • ກວດເບິ່ງລາຍຊື່ແຂກຂອງທ່ານ. ຄິດຫາຜູ້ທີ່ທ່ານຈະເຊີນວ່າ ມີຜູ້ທີ່ອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19, ລວມທັງເດັກນ້ອຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນບໍ? ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ບັນດາແຂກຂອງທ່ານໄດ້ສັກວັກຊີນແລ້ວ ຫຼື ບໍ່? ຖ້າທ່ານບໍ່ຮູ້, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຖາມ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດວາງແຜນໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
 • ວາງແຜນໄວ້ລ່ວງໜ້າ. ຖ້າມີຫຼາຍຄອບຄົວທີ່ຍັງທັນບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຫຼື ມີຄອບຄົວໃດໜຶ່ງທີ່ມີຄົນທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການເປັນເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂັ້ນຮ້າຍແຮງ, ທາງເລືອກທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດແມ່ນການພົບປະສັງສັນກັນທາງອອນລາຍ. ຖ້າທ່ານຕັດສິນໃຈທີ່ຈະມາເຕົ້າໂຮມແບບເຊິ່ງໜ້າກັນ, ຂໍໃຫ້ບອກຈະແຈ້ງກັບບັນດາໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄອບຄົວຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວິທີທີ່ທ່ານຈະໃຫ້ບູລິມະສິດແກ່ຄວາມປອດໄພ ໃນເວລາໃຊ້ເວລາຢູ່ຮ່ວມກັນ.
 • ເດີນທາງຢ່າງປອດໄພ. ຖ້າທ່ານກໍາລັງວາງແຜນທີ່ຈະເດີນທາງໄປພົບປະສັງສັນກັບຄອບຄົວ ຫຼື ໝູ່ເພື່ອນ, ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການເດີນທາງຂອງ CDC. ຂໍໃຫ້ລະມັດລະວັງ ຖ້າທ່ານກຳລັງເດີນທາງໄປເຂດທີ່ມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ສູງ, ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງເປັນພິເສດ ດ້ວຍການໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ແລະ ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ 6 ຟຸດ (2 ແມັດ) ຈາກບຸກຄົນອື່ນໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ.
 • ຈັດຢູ່ຂ້າງນອກ. ການພົບປະສັງສັນກັນຢູ່ກາງແຈ້ງ ແມ່ນມີຄວາມປອດໄພກວ່າການຢູ່ໃນຮົ່ມ. ຖ້າທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຢູ່ໃນຮົ່ມ, ໃຫ້ເລືອກສະຖານທີ່ທີ່ມີອາກາດລ່ວງດີ ເຊັ່ນ ຫ້ອງທີ່ເປີດປ່ອງຢ້ຽມໄວ້ໄດ້.
 • ຈັດຂະໜາດນ້ອຍ. ຂະໜາດຍິ່ງນ້ອຍກໍຈະຍິ່ງດີ ເມື່ອໄປພົບປະສັງສັນກັບຄົນນອກຄອບຄົວຂອງທ່ານ.
 • ຈັດໃຫ້ສັ້ນ. ໄລຍະເວລາທີ່ສັ້ນກວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ໂອກາດການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໜ້ອຍລົງ. ການພົບປະສັງສັນທີ່ສັ້ນລົງ ຍັງເຮັດໃຫ້ສາມາດຮັກສາມື ແລະ ພື້ນຜິວຕ່າງໆໄດ້ຮັບການທຳຄວາມສະອາດຢ່າງເໝາະສົມ.
 • ພິຈາລະນາເຖິງເດັກນ້ອຍ. ເດັກນ້ອຍອາດມີບັນຫາໃນການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ 6 ຟຸດ, ສະນັ້ນ ການໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ແລະ ການລ້າງມືແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ. ຢ່າລືມວ່າ: ເດັກນ້ອຍທີ່ອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 2 ປີ ບໍ່ຄວນໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ! ຖ້າສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 2 ປີ ຫຼື ບໍ່ສາມາດໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມໄດ້, ໃຫ້ຈຳກັດການມາຢ້ຽມຢາມຂອງຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ທັນສັກວັກຊີນ ຫຼື ບໍ່ຮູ້ສະຖານະການສັກວັກຊີນເທື່ອ.
 • ກວດສຸຂະພາບ. ຖາມວ່າມີຜູ້ໃດມີອາການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ໄອ, ໄຂ້ ຫຼື ຫາຍໃຈລຳບາກໃນ 2 ອາທິດຜ່ານມາ. ຂໍໃຫ້ແຂກວັດແທກອຸນຫະພູມຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າມາ. ທຸກຄົນທີ່ມີອາການໄຂ້ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີອາການອື່ນໆ ຫຼື ຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ສໍາຜັດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ພາຍໃນສອງອາທິດຜ່ານມາ ຄວນພັກຜ່ອນຢູ່ເຮືອນ.
 • ເຂົ້າໄປກວດ. ບໍ່ວ່າຈະສັກວັກຊີນແລ້ວ ຫຼື ຍັງ, ທ່ານສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອໂດຍການເຂົ້າໄປກວດໃນເວລາ 72 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນການພົບປະສັງສັນ. ການກວດຢູ່ເຮືອນສາມາດເຮັດໄດ້ໃນມື້ຈັດງານ. ເຖິງແມ່ນວ່າຜົນກວດອອກມາຈະເປັນລົບກໍຕາມ, ສິ່ງສຳຄັນ ແມ່ນຍັງຄົງຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຄວນລະມັດລະວັງດ້ານຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ທີ່ແບ່ງປັນຢູ່ໃນໜ້ານີ້.
 • ເພີ່ມ WA Notify ໃສ່ໂທລະສັບສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ. ແອັບນີ້ຈະແຈ້ງເຕືອນທ່ານ ຖ້າທ່ານມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອື່ນໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ ຖ້າຜົນກວດຂອງທ່ານອອກມາເປັນບວກ. WA Notify ຮັກສາຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທຸກຢ່າງ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າທ່ານແມ່ນໃຜ ຫຼື ຈະບໍ່ຕິດຕາມວ່າທ່ານໄປໃສ.

ໃນລະຫວ່າງການພົບປະສັງສັນສ່ວນຕົວ

 • ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ. ຖ້າທ່ານກໍາລັງສັງສັນກັນຢູ່ໃນເຮືອນກັບຄົນນອກເຮືອນຂອງທ່ານ, ຂໍແນະນໍາໃຫ້ທຸກຄົນໃສ່ຜ້າປິດປາກ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສ່ວນໃຫຍ່ຈະໄດ້ສັກວັກຊີນຄົບແລ້ວເທົ່ານັ້ນ. ກຽມໜ້າກາກອະນາໄມໄວ້ເພື່ອຖ້າຫາກມີຄົນລືມກຽມມາ.
 • ລ້າງມື. ຖ້າບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງອ່າງລ້າງມືໄດ້, ໃຫ້ໃຊ້ນ້ຳຢາລ້າງມື.
 • ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ແລະ ຈໍາກັດການສຳຜັດໃກ້ຊິດ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ໃຫ້ຢູ່ຫ່າງກັນ 6 ຟຸດ, ໂດຍສະເພາະລະຫວ່າງບັນດາບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂັ້ນຮ້າຍແຮງ ຫຼື ຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສັກວັກຊີນຄົບຖ້ວນ.
 • ເປີດປ່ອງຢ້ຽມ. ເປີດປ່ອງຢ້ຽມປະໄວ້ຢູ່ໃນຫ້ອງຕ່າງໆ ທີ່ຜູ້ ຄົນຈະມາພົບປະສັງສັນກັນ ເພື່ອໃຫ້ມີການລະບາຍອາກາດທີ່ເໝາະສົມ.
 • ທຳຄວາມສະອາດ. ຂ້າເຊື້ອພື້ນຜິວທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆກ່ອນ, ໃນລະຫວ່າງ ແລະ ຫຼັງຈາກການພົບປະສັງສັນ.

ຫຼັງຈາກການພົບປະສັງສັນສ່ວນຕົວ

 • ລ້າງມື (ອີກຄັ້ງ). ລ້າງມືເປັນເວລາ 20 ວິນາທີດ້ວຍສະບູ ແລະ ນ້ຳ.
 • ຂ້າເຊື້ອພະຍາດ. ອະນາໄມພື້ນຜິວທັງໝົດທີ່ບັນດາແຂກອາດໄດ້ສຳຜັດ ເຊັ່ນ: ໂຕະ, ເຄົາເຕີ, ລູກບິດປະຕູ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຫ້ອງນ້ຳ ດ້ວຍສະບູ ແລະ ນໍ້າກ່ອນ, ຈາກນັ້ນໃຊ້ຢາຂ້າເຊື້ອພະຍາດ.
 • ຕິດຕາມເບິ່ງອາການຕ່າງໆ. ຖ້າທ່ານເກີດມີອາການໃດໜຶ່ງ, ຂໍໃຫ້ໄປກວດ. ເຕືອນຄົນອື່ນຢູ່ໃນງານພົບປະສັງສັນ ຖ້າມີຜົນກວດອອກມາເປັນບວກໃນບັນດາຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ຖ້າທ່ານມີການສຳຜັດໃກ້ຊິດ.